Hlavní stárek 2012/2013

25.06.2012 16:37

Hlavní stárek pro období 2012/2013 byl zvolen: Martin Svárovský

Který má na starost veškeré dění kolem hodů, akcí pořádaných chasou a chování chasy na domácích i přespolních akcích.