Hlavní stárek 2013/2014

23.06.2013 22:11

Hlavní stárek pro období 2013/2014 byl zvolen: Jirka Čtvrtníček

Který má na starost veškeré dění kolem hodů, akcí pořádaných chasou a chování chasy na domácích i přespolních akcích.